Privatlivspolitik

Hørsholm Jazz-kompagni bestræber os på at leve helt op til de nye og skærpede krav i den europæiske dataforordning. Forordningens vigtigste formål er beskyttelsen af borgernes persondata, og udover at det er et lovkrav, er det således også i vores interesse at kunne dokumentere over for såvel medlemmer som Datatilsynet, at vi passer godt på de persondata, vi indsamler og modtager i Hørsholm Jazz-kompagni.

Hvilke personlige data indsamler vi, og hvorfor

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til at opfylde vores formål og at informere vore medlemmer.

Foreningen indsamler medlemmernes navne, adresser og telefonnumre, for at bestyrelsen kan opretholde og vedligeholde en medlemsfortegnelse og rundsende oplysninger om foreningens arrangementer. Herudover har medlemmerne givet oplysninger om, hvilke instrument(er) de spiller på. Formålet er at give medlemmerne mulighed for at få et hurtigt overblik, hvis man vil kontakte et andet medlem, f.eks. for at få en vikar, deltage i en ny eller eksisterende gruppe el.lign.

Webstedet indeholder en forenklet udgave af medlemsfortegnelsen i form af en ’medlemspulje’ med oplysninger om navn, instrument, hjemby og mail-adresse, men den omfatter udelukkende medlemmer, der aktivt har bekræftet, at de er indforstået med at stå på denne offentligt tilgængelige liste.

Medier

Webstedet indeholder fotos fra nogle af de arrangementer, JazzKompagniet har været med til at arrangere for medlemmerne i offentligt regi. Desuden indeholder webstedet fotos leveret af de enkelte orkestre eller orkestermedlemmer. Kontakt formanden, hvis du ønsker, at et billede fjernes fra webstedet.

Et orkester kan på deres eget opslag på webstedet anmode webmasteren om at uploade en eller flere musikfiler for at give besøgende på webstedet lejlighed til at høre eksempler på orkestrets kunnen. Lederen af det pågældende orkester har forinden givet skriftlig accept af, at Hørsholm JazzKompagni ikke vil kunne forhindre, at sådanne musikfiler muligvis vil kunne downloades af besøgende på webstedet. Kontakt formanden, hvis du ønsker at en musikfil fjernes fra webstedet.

Hvem deler vi dine data med

Jazz-kompagniet deler ikke persondata med nogen.

Hvor længe gemmer vi dine data

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Kontakt formanden, hvis du ønsker, at vi sletter dine data her.

Loading