Hvordan kan du deltage aktivt i jamsessions?

Alle er velkomne til at medbringe deres instrument og spille med på jam-aftenerne. Ofte – men ikke altid – vil der være trommer og keyboard fra opvarmningsorkestret, som man kan låne under den efterfølgende jamsession, og der vil ligeledes som regel være forstærkere og mikrofonanlæg, man kan spille ind over.

Vores jam-aftener er efterhånden blevet en rimelig stor succes, og besøgstallet stiger lidt fra gang til gang. Derfor vil vi fra bestyrelsens side anmode om, at man tager opgaven med musikerfremmødet lidt mere seriøst, især hvad angår rytmefolk. Det opleves ofte, at der er et meget lille fremmøde af rytmefolk, og det er som regel de samme hver gang. Det ville være rart, hvis vi var nogle flere til at trække læsset, så vi også fik lov til at høre nogle af de andre musikere spille.

Derimod er der som regel et stort fremmøde af blæsere på jam-aftenerne. Hvis der en aften er flere end tre blæsere til stede, vil vi derfor fra bestyrelsens side foreslå, at blæserne selv administrerer det således, at der aftenen igennem ikke kommer mere end tre blæsere på scenen ad gangen. Det giver lidt flere og kortere numre.

Aftenens program

Der vil på forhånd blive valgt et par håndfulde melodier fra Jazz-kompagniets ‘Jam-bog’, og der vil være nodemateriale til rådighed både for C, Bb og Eb-instrumenter, så udgangspunktet i hvert fald er det samme.

Aftenens program vil fremgå af klubbens hjemmeside under Aktuelt jam-program, herunder hvilket orkester, der optræder den første time. De numre fra ‘Jam-bogen’, der vil blive spillet denne aften, vil fremgå af en mail, der rundsendes til medlemmerne i god tid inden..

Hold dig ikke tilbage! Hvis der bliver spillet et nummer, du ikke lige kender, så kan du jo bare sidde over og så hoppe på i det næste nummer.

Alle er velkomne! Det er jo trods alt ikke en koncert i Royal Albert Hall!

Gode råd om deltagelse i en jamsession

Den amerikanske komponist og multi-instrumentalist Jeff Schneider har i artiklen ‘Dos and Don’ts for proper jam session etiquette’ skrevet nogle tanker om, hvad man gør og ikke gør, når man deltager i en jamsession:

  1. Misbrug ikke, at du er ‘i rampelyset’
  2. Vær lydhør, når du spiller med en vokalist
  3. Spil ikke med på en melodi, du ikke kender
  4. Tænk på nogle melodier, du gerne vil spille, før du kommer på scenen
  5. Spil ikke hurtige melodier bare for at spille hurtigt
  6. Socialisér (både under og efter jam)
  7. Glem ikke, at du er der for at lave musik med andre mennesker
  8. Kom tilbage – det giver rutine

Læs mere på engelsk

Læs mere på dansk

Loading