Om foreningen

“Ben”, maleri af Gunnar Bay, www.art-jazz.dk

Jazz-kompagniet, eller mere korrekt “Hørsholm Jazz-kompagni”, blev etableret i februar 2004 ved en stiftende generalforsamling, hvor man indkaldte alle interesserede jazzmusikere via avisannoncer.

Læs mere om JazzKompagniets historie her

Hørsholm Jazz-kompagni fungerer som en paraplyorganisation for de mange forskellige jazzorkestre, der er opstået i forskellige konstellationer af Jazz-kompagniets medlemmer. Medlemmerne er hovedsagelig udøvende jazzmusikere fra hele Storkøbenhavn, dog med hovedvægt i nærområdet. Men Jazz-kompagniet er åbent for alle jazzinteresserede, og tager gerne mod nye medlemmer.

Jazz-kompagniet søger at fremme udbredelsen af jazzmusik i nærområdet ved at skabe kontakt og netværk mellem musikere, finde egnede øvelokaler på skoler, og afsøge muligheder for de tilknyttede jazz-orkestre for at komme ud i offentligheden med deres musik. Jazz-kompagniet har i den forbindelse kontakt til relevante instanser i Hørsholm Kommune.

De medlemmer, som ikke spiller i en gruppe, kan bl.a. via foreningens jamsessions på Selmersbo Aktivitetscenter i Hørsholm afprøve sig selv i en samspilssituation og ad denne vej måske skabe kontakt til andre musikere og grupper eller selv danne en gruppe.

Foreningen har ifølge vedtægterne hjemsted i Hørsholm Kommune. Foreningens adresse er i praksis formandens adresse, som skal være i Hørsholm Kommune.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 26. marts 2024 med følgende:

Formand: Kjeld Flemming, genvalgt for 2 år
Kasserer: Karl Ove Jørgensen, nyvalgt for 1 år
Bestyrelsesmedlem: Finn Guldmann, genvalgt for 1 år
Bestyreksesmedlem: Mia Maja Mogensen, genvalgt for 1 år
Bestyrelsesmedlem: Per Larsen, genvalgt for 1 år

Valg af suppleanter og revisor tages op senere

Webmaster: Gert Hemmingsen

Foreningens vedtægter: Vedtaegter_2015

Loading