Medlemmer

Alle jazz-interesserede kan optages som medlem, og der er ikke noget krav om, at man skal være udøvende jazzmusiker eller bo i Hørsholm. Man søger om medlemskab ved at downloade en tilmeldingsblanket,  udfylde den digitalt (eller man kan printe den ud og udfylde den med et manuelt skriveredskab), scanne blanketten og sende den med email til formanden.

Ved indmeldelsen skal du også ved at sætte et kryds på blanketten i feltet ‘Samtykke datadeling‘ tilkendegive, at du giver tilladelse til, at de – meget begrænsede – personoplysninger, du giver ved din tilmelding, bliver opbevaret og behandlet af foreningen i henhold til GDPR-forordningen om databeskyttelse.

Desuden har du mulighed for at tilkendegive, ved at sætte et kryds i et andet felt på blanketten, at du ønsker at blive opført på klubbens hjemmeside under ‘Medlemspulje‘ med angivelse af de anførte instrumenter.

Det koster 300 kr. om året at være medlem. Kontingentet er med til at sikre lokaler til vore jamsessions, fortæring i forbindelse med sociale events og generalforsamling samt evt. tilskud til dygtiggørelse af medlemmerne ved afholdelse af ‘masterclasses’ eller lignende.

 

JazzKompagniet arrangerede i mange år “Hørsholm Jazzfestival”, hvor der var levende musik på byens torve og pladser.

Loading