Selmersbo-jam

Jazz-kompagniet arrangerer månedlige jamsessions for alle jazz-interesserede på Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 13 i Hørsholm. Her har foreningens medlemmer og musikere udefra mulighed for at spille sammen på kryds og tværs.

Du kan læse mere om her, hvordan du som musiker kan deltage aktivt i jamsessions på Selmersbo. Det aktuelle program med forslag til jam-numre på de specifikke datoer kan du finde her.

Loading