Selmersbo-Jam

JazzKompagniet arrangerer månedlige jamsessions for alle jazz-interesserede på Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 13 i Hørsholm. Her har foreningens medlemmer og musikere udefra mulighed for at spille sammen på kryds og tværs.

Tilhørere er velkomne, og der er mulighed for at købe noget læskende undervejs til rimelige priser. HUSK KONTANTER!

Der er lavet lidt om på formen i 2020, idet bestyrelsen har besluttet, at opvarmingsorkestret fortsætter som rytmegruppe under jam-delen, indtil der eventuelt melder sig afløsere fra salen.

Det er derfor vigtigt, at de eventuelle afløsere springer hurtigt til efter opvarmningen, dels så vi ikke trætter opvarmningsorkestret unødigt, men også fordi vi gerne vil give så mange som muligt af JazzKompagniets musikere mulighed for at spille med.

 

Der vil på forhånd blive valgt et par håndfulde melodier fra JazzKompagniets ‘Jam-bog’, og der vil være nodemateriale til rådighed både for C, Bb og Eb-instrumenter, så udgangspunktet i hvert fald er det samme.

Aftenens program vil blive annonceret på ‘Opslagstavlen’ på klubbens hjemmeside under ‘Arrangementer, herunder hvilket orkester, der optræder den første time, og de numre fra ‘Jam-bogen’, der vil blive spillet denne aften.

Hold dig ikke tilbage ! Hvis der bliver spillet et nummer du ikke lige kender, så kan du jo bare sidde over og så hoppe på i næste nummer.
Alle er velkomne ! Det er jo trods alt ikke en koncert i Royal Albert Hall !

Gode råd om deltagelse i en jamsession

Den amerikanske komponist og multi-instrumentalist Jeff Schneider har i artiklen ‘Dos and Don’ts for proper jam session etiquette’ skrevet nogle tanker om, hvad man gør og ikke gør, når man deltager i en jamsession:

  1. Misbrug ikke, at du er ‘i rampelyset’
  2. Vær lydhør, når du spiller med en vokalist
  3. Spil ikke med på en melodi, du ikke kender
  4. Tænk på nogle melodier, du gerne vil spille, før du kommer på scenen
  5. Spil ikke hurtige melodier bare for at spille hurtigt
  6. Socialisér (både under og efter jam)
  7. Glem ikke, at du er der for at lave musik med andre mennesker
  8. Kom tilbage – det giver rutine

Læs mere på engelsk

Læs mere på dansk

1,078 total views, 1 views today